Kindcentrum de Vindplaats

Samen met schoolbestuur AWBR en de twee basisscholen De Roos en de Narcis-Queridoschool is AKROS in voorbereiding voor het vormen van een nieuw Kindcentrum: De Vindplaats. De Vindplaats is bedoeld voor alle kinderen in de wijk en biedt ook ruimte voor activiteiten met en voor de buurt.

Stel je eens voor…
In de film ‘Stel je eens voor…’ delen ouders, kinderen en medewerkers hun enthousiasme over het nieuwe kindcentrum. Bekijk de film Stel je eens voor.

Een nieuwe kijk op ontwikkeling
In het nieuwe Kindcentrum De Vindplaats mogen kinderen (0-13 jaar) laten zien wie ze zijn. Samen met de medewerkers gaan ze op ontdekkingsreis en zo werken ze aan hun eigen ontwikkeling. De Vindplaats is een plek waar kinderen samen spelen, werken en leren en waar kinderen en medewerkers een gemeenschap vormen waarbij iedereen welkom is. De Vindplaats is hecht verbonden met de buurt en biedt kinderopvang, opvang en andere voorzieningen in één.

Het unieke en diverse aanbod sluit aan bij de (leer-)behoeften van het kind. Hiervoor komt er er een kooklokaal, theater, werkplaats, atelier en moestuin. Daarnaast is er een binnen zandbak en snoezelruimte Op de Vindplaats leren kinderen aan de hand van thema’s, workshops en projecten. Deze manier van werken verrijkt en stimuleert zowel kinderen als medewerkers. Ze gaan met plezier naar de Vindplaats en daardoor kunnen ze zich optimaal ontplooien en ontwikkelen. In het Kindcentrum is ook voor buurtbewoners ruimte voor activiteiten en om te sporten.

De Vindplaats zal naar verwachting in het najaar van 2022 haar deuren openen.

De Vindplaats: informatie en nieuwsblog
Informatie en aanmelden voor De Vindplaats: www.devindplaats.amsterdam.

Om medewerkers, ouders en buurtbewoners op de hoogte te houden van de ontwikkeling van De Vindplaats, is een nieuwsblog opgestart. Deze is hier te volgen: www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten

 

Menu