Kindcentrum de Vindplaats

Akros en basisscholen De Roos en de Narcis-Queridoschool werken samen in de voorbereiding van de Vindplaats. Bekijk voor meer informatie de website van De Vindplaats: www.devindplaats.amsterdam.

In oktober 2022 opende Kindcentrum de Vindplaats de deuren. De Vindplaats is een plek waar kinderen (0-13 jaar) samen spelen, werken en leren en waar zij samen met het team, de ouders en de buurt een gemeenschap vormen waarbinnen iedereen welkom is. Kinderen mogen laten zien wie ze zijn en werken samen aan hun eigen ontwikkeling. Proberen en leren, een open houding naar iedereen, een stimulerende omgeving, een helder speelveld en oog voor elkaar, de buurt en de wereld staan hierbij centraal. Onderwijs en kinderopvang werken binnen de Vindplaats intensief samen in één team met één visie.

Een nieuwe kijk op ontwikkeling

Samen met de medewerkers gaan kinderen op ontdekkingsreis en zo werken ze aan hun eigen ontwikkeling. De Vindplaats is een plek waar kinderen samen spelen, werken en leren en waar kinderen en medewerkers een gemeenschap vormen waarbij iedereen welkom is.

Het unieke en diverse aanbod sluit aan bij de (leer-)behoeften van het kind. Hiervoor komt er er een kooklokaal, theater, werkplaats, atelier en moestuin. Daarnaast is er een binnen zandbak en snoezelruimte. Op de Vindplaats leren kinderen aan de hand van thema’s, workshops en projecten. Deze manier van werken verrijkt en stimuleert zowel kinderen als medewerkers. Ze gaan met plezier naar de Vindplaats en daardoor kunnen ze zich optimaal ontplooien en ontwikkelen. In het kindcentrum is ook voor buurtbewoners ruimte voor activiteiten en om te sporten.

Stel je eens voor…

In de film ‘Stel je eens voor…’ delen ouders, kinderen en medewerkers hun enthousiasme over het nieuwe kindcentrum. Bekijk de film Stel je eens voor.

Informatie en nieuwsblog

Om medewerkers, ouders en buurtbewoners op de hoogte te houden van de ontwikkeling van De Vindplaats, is een nieuwsblog opgestart. Deze is hier te volgen: www.devindplaats.amsterdam/actueel/nieuwsberichten.

Aanbod

Bekijk hier ons aanbod op Kindcentrum de Vindplaats:

Kindcentrum de Vindplaats

Jan den Haenstraat 41 
1055 WC Amsterdam