Kinderdagverblijven

Locatie

Uurtarief

51 weken contract

Uurtarief

Schoolwekencontract 40 weken

KDV Sneeuwbes € 10,61 € 11,68
KDV Pionier, Tuimelaar en Vindplaats € 10,28 € 11,31
 • Prijzen zijn inclusief luiers, voeding, drinken en activiteitenkosten.
 • De kinderdagverblijven zijn standaard 10,5 uur per dag geopend: 7.30 – 18.00 uur, KDV de Vindplaats is 11 geopend van 7.30 tot 18.30 uur.
 • De tarieven worden per dag per contract per jaar berekend en gedeeld door 12.
 • Wij zijn alle officiële feestdagen, de week tussen Kerst en nieuwjaar en één studiedag (10-11-2023) per jaar gesloten.
 • U kunt incidenteel extra opvang inkopen tegen het uurtarief van het schoolweken contract.

Voorscholen

Locatie

Uurtarief

Schoolwekencontract 40 weken

Voorschool € 10,12
 • Prijzen zijn inclusief fruit, drinken, lunch op woensdag, en deelname aan activiteiten.
 • Er is geen opvang tijdens de door school bepaalde vakantieweken.
 • De tarieven worden per contract per jaar berekend en gedeeld door 12. Naast de schoolvakanties en officiële feestdagen zijn we één studiedag per jaar (10 november 2023) gesloten.
 • Extra opvang buiten uw contract kunt u inkopen tegen een uurtarief van € 10,12.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Locatie

Uurtarief

51 weken contract

Uurtarief

Schoolwekencontract 40 weken

BSO  € 9,05 € 9,96
 • Prijzen zijn inclusief fruit, drinken, lunch op woensdag, en deelname aan activiteiten. Voor de ‘duurdere’ uitstapjes zal een kleine bijdrage gevraagd worden.
 • Opvang wordt per dag afgenomen, dit is in schoolweken van eindtijd van school tot 18.30 uur en in vakanties van 8.00 tot 18.30 uur
 • De tarieven worden per contract per jaar berekend en gedeeld door 12. Wij zijn alle officiële feestdagen, de week tussen Kerst en nieuwjaar en één studiedag per jaar (10 november 2023) gesloten.
 • Voor het schoolwekencontract is er geen opvang tijdens de door school bepaalde vakantieweken.
 • Extra opvang buiten uw contract kunt u inkopen tegen een uurtarief van € 9,96.