Kinderdagverblijf in Amsterdam-West en de Baarsjes

Een kinderdagverblijf van Akros

Zoek je een kinderdagverblijf in Amsterdam-West, dat liefdevol, persoonlijk en toch professioneel is? Een plek waar spelen, groeien en individuele aandacht centraal staan. Én een kinderopvang waar je kind veilig is. De kinderdagverblijven van Akros in de Baarsjes bieden dat allemaal. Je vindt onze drie locaties in Amsterdam-West, de Baarsjes.

Individuele aandacht bij een kinderdagverblijf van Akros

Al op heel jonge leeftijd leren kinderen van elkaar. Ze kijken naar elkaar, zijn nieuwsgierig en leggen contact met groepsgenootjes. Juist dit sociale aspect is een belangrijke meerwaarde van een kinderdagverblijf. De liefdevolle en ervaren pedagogisch medewerkers op de kinderopvang kijken goed of je kind lekker in zijn vel zit. Onze professionele medewerkers sluiten daarop aan met leuke spelactiviteiten. Bij ieder individueel kind op de kinderopvang stimuleren zij de behoefte aan ontwikkeling. Daarbij zijn plezier hebben en je prettig voelen voorwaarden voor kinderen om zich verder te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dan ook dat elk kind het naar de zin heeft op een kinderdagverblijf van Akros!

Je kind krijgt aandacht en zorg in veilige, uitdagende groepsruimtes. Daarbij kan het naar hartenlust spelen en ontdekken op de prachtige buitenspeelplaatsen. Wij bieden je kind stimulerende activiteiten waardoor het zich verder kan ontwikkelen. Kinderen ontdekken zo de wereld om hen heen. De kinderopvang bevordert de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van je kind.

Akros biedt meer dan opvang en verzorging*

 • Iedereen is bij ons welkom, alle seksen en kleuren en ieder geloof
 • Pedagogisch medewerkers van Akros hebben individuele aandacht voor ieder kind
 • Kinderen van 0 – 13 jaar zijn in goede handen (warme overdracht naar voorschool, basisschool en BSO)
 • Liefdevolle, ervaren en professionele begeleiding
 • Wij werken kind-volgend en delen de ontwikkelingen van je kind regelmatig met je
 • Partner in opvoeding; wij delen je zorgen over je kind met je en ook alle successen
 • Persoonlijk contact en warme overdracht met jou als ouder
 • Vele activiteiten, zoals peuteryoga*, memo (memorabele momenten)* en spelend leren
 • Al jaren hebben wij zeer goede rapporten van de GGD Inspectie Kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl)
 • Pionier en Tuimelaar werken met een educatief peuterprogramma (VVE)* volgens methode Kaleidoscoop.
 • Warme maaltijden op de Sneeuwbes

*Meer weten over ons? Kijk dan op onze pagina meer dan opvang. Je leest daar over groepsgrootte en meer over het VVE-aanbod. En hoe de vestiging zonder VVE tóch aandacht heeft voor de ontwikkeling van je kind. Ook vind je daar meer over de zin van peuteryoga, muziek en dans.

Kijk ook eens naar onze presentatie op het online zwangerenportaal. Vooral voor nieuwe ouders een aanrader.

Kinderdagverblijf in Kindcentrum De Vindplaats

Naast onze drie kinderdagverblijven bieden we ook dagopvang in Kindcentrum de Vindplaats. Meer informatie: kinderdagverblijf de Vindplaats en www.devindplaats.amsterdam.