Wat is een Kindcentrum?

Akros verzorgt de opvang op verschillende Kindcentra. Een Kindcentrum (voorheen Alles-in-één-school) is een school waarbij onderwijs en kinderopvang onder één dak samenwerken. Daarbij is er sprake van een integraal aanbod van onderwijs en kinderopvang.

Doelen en ambities

Doelen en ambities van een Kindcentrum zijn:

  • Kinderen laten opgroeien in een omgeving waarin ze hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen.
  • De missie en visie van de school is leidend in het integrale aanbod van onderwijs en opvang.
  • Professionals van onderwijs en opvang werken intensief samen, elk vanuit hun eigen expertises.
  • Professionals zorgen voor een doorgaande leerlijn binnen hetzelfde pedagogisch en educatief klimaat.
  • Ouders zijn partners van het Kindcentrum, zij zijn actief betrokken en participeren mee in het aanbod.

Onderwijs en opvang

Op een Kindcentrum werkt de basisschool samen met een of meer vormen van kinderopvang:

Akros Kinderopvang

Onze pedagogisch medewerkers bieden een programma dat bestaat uit educatie, sport, spel, kunst, cultuur, natuur en techniek. Er wordt gewerkt met verschillende pedagogisch/educatieve methodes afgestemd op onderwijsmethodes, die zorgen voor een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-12 jaar. Pedagogisch medewerkers zetten hun professionele kennis en expertise in en werken vanuit het belang van de kinderen. De intensieve samenwerking tussen onderwijs en opvang zorgt voor veilige, uitdagende omgeving voor de kinderen. Zo kunnen kinderen spelen, leren, groeien en hun talenten ontwikkelen. Ouders worden nauw betrokken bij de opvang. Zij kunnen altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht met vragen over de opvoeding, ontwikkeling van hun kind(eren) en leveren bijdragen aan het aanbod.

AWBR en Akros

Sinds enkele jaren werkt Akros kinderopvang nauw samen met Stichting Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR). AWBR is een stichting voor openbaar primair onderwijs en vormt het schoolbestuur van 18 basisscholen in het Amsterdamse stadsdeel West. Doel is het realiseren van een doorgaande pedagogische en educatieve lijn, waarbij het kind centraal staat. Zo krijgen alle kinderen gelijke kansen en aandacht om hun talenten optimaal te ontwikkelen. De samenwerking krijgt vorm binnen te realiseren Kindcentra, waar onderwijs en opvang in gelijkwaardigheid samenwerken in Amsterdam West.