Voorschool

De voorschool van Akros

De voorschool (peuteropvang) van Akros in Amsterdam West is een veilige en fijne plek waar jouw kind, samen met leeftijdsgenootjes, kan spelen en leren. Op de voorschool werken we met een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma. Dit leerprogramma sluit aan op het programma en de werkwijze van de basisschool. Met behulp van thema’s, een vast dagritme en door een nauwe samenwerking met de school, bereiden we je kind voor op een fijne overgang naar groep 1 van de basisschool!

Samen spelen en leren

Op de voorschool staat spelend leren centraal, zowel binnen als buiten. Want door te spelen kan jouw kind op zijn of haar eigen tempo ervaringen opdoen en leren. We bieden hiervoor verschillende speelhoeken zoals een huishoek, bouwhoek of een atelier. Met behulp van thema’s worden de speelhoeken omgetoverd tot speelhoeken die aansluiten op de interesses van de kinderen.

Onze professionele pedagogisch medewerkers geven de kinderen daarbij extra individuele aandacht en begeleiding. Zo werkt de voorschool met kleine groepen van maximaal 16 kinderen. In een vertrouwde omgeving kan jouw kind zich spelenderwijs ontwikkelen en wordt stapje voor stapje zelfstandiger. Bovendien is het dé plek waar de eerste vriendschappen ontstaan.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om jou als ouder te betrekken. We houden regelmatig contact met jou als ouder over de ontwikkeling van je kind en informeren je over de thema’s die behandeld worden op de groep. Zo kunnen we samen werken aan de optimale ontwikkeling van jouw kind, zowel op de voorschool als thuis!

Rondleiding op de voorschool

Je kind is 40 weken per jaar, 16 uur per week, van harte welkom om bij ons te spelen en leren. De openingstijden en uren zijn per locatie verschillend. Je bent daarom van harte welkom om een kijkje te nemen op een van onze locaties. Wij organiseren vier keer per jaar een open Dag van de Voorschool. Je kunt dan tussen 10.00 – 12.00 uur onze locaties bezoeken. We geven je graag een rondleiding en beantwoorden al je vragen. Je kunt zonder aanmelding langskomen. De eerstvolgende open dag is op donderdag 4 juli.

Akros voorschool De Tulp

Akros voorschool

een kind op de voorschool die een boekje leest