Partner in de opvoedingkinderen in een kringetje met pedagogische medewerker

‘It takes a village to raise a child’, zo luidt het van oorsprong Afrikaanse gezegde. Als vreedzame organisatie dragen wij bij aan deze ‘pedagogische village’ door onze professionals in welzijn, kinderopvang en onderwijs toe te rusten om de opvoedingsverantwoordelijkheid voor kinderen mede op ons te nemen. Met onze kinderopvang leveren wij als professionals een belangrijke aanvulling op de thuissituatie en streven we ernaar om ouders op een open, respectvolle en gelijkwaardige wijze mee te nemen in de communicatie rondom hun kinderen en de opvang.

Het vreedzame gedachtegoed sluit naadloos aan op onze pedagogiek. Wij bieden kinderen een plek waar ze gehoord worden en waar ze een stem hebben. We leren de kinderen naar elkaar luisteren, duidelijk te zijn over hun eigen gevoelens en behoeften en rekening te houden met die van een ander. Kinderen mogen meedenken, oefenen en ervaring opdoen met het vreedzaam oplossen van conflicten, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Waar mogelijk streven we naar een eenduidig pedagogisch klimaat, waardoor kinderen overal dezelfde regels leren: thuis en in de kinderopvang als voorbereiding op school.

kindje op de glijbaanVisie op ontwikkeling van kinderen en opvoeden

Elk kind is uniek en competent. Kinderen worden geboren met vele mogelijkheden, zijn sterk, krachtig en creatief. Ze zijn onderzoekers, leergierig, nieuwsgierig en ontwikkelen zich spelende-, en bewegende wijs. Kinderen willen grenzen verleggen, zich ontwikkelen en anderen ontmoeten. Dit gaat met vallen en opstaan. Ontwikkelen is een proces en daarom bieden onze pedagogisch medewerkers veel individuele aandacht. Alle kinderen ontwikkelen zich op eigen wijze en in hun eigen tempo, vanuit een basis van veiligheid en gehechtheid. Daarom bieden we kinderen de ruimte om zelf te ontdekken, te experimenteren, om zelf te doen en zelf na te denken. Dat kunnen ze namelijk al!

Naast het inspelen op de individuele behoeften van kinderen, is de kinderopvang dé plek waar de opvoeding in een groep centraal staat. Wij werken iedere dag vol plezier aan een gezond groepsklimaat, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze zich prettig voelen. Waar ze plezierig en veelal ongestoord bezig kunnen zijn met een eigen activiteit, maar ook vrij spelen naast of met andere kinderen, kunnen deelnemen aan activiteiten in kleine groepjes of juist met een grote groep.

We laten ons inspireren door de kinderen zelf en pedagogen, psychologen en methodieken die uitgaan van een krachtig kindbeeld. De totale ontwikkeling van elk kind, daar ligt onze aandacht. We streven dan ook naar een intensieve samenwerking met ouders, het primair onderwijs, welzijn en zorg.

Meer weten over ons pedagogisch beleid? Lees het in het beleid van onze kinderdagverblijven en voorscholen of het beleid van onze BSO’s.