Partner in opvoeding

Het gezegde ‘It takes a village to raise a child’ benadrukt dat opvoeding een gedeelde verantwoordelijkheid is. Wij dragen bij aan deze gedeelde opvoeding door de thuissituatie aan te vullen en ouders hierbij te betrekken.

Onze pedagogische aanpak sluit aan bij het idee van vreedzaam samenleven. We bieden kinderen een omgeving waarin ze gehoord worden en inspraak hebben. We leren hen naar elkaar te luisteren, duidelijk te zijn over hun gevoelens en behoeften, en rekening te houden met anderen. Kinderen worden aangemoedigd om conflicten vreedzaam op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken. De totale ontwikkeling van elk kind, daar ligt onze aandacht. We streven hierbij naar een intensieve samenwerking met ouders, onderwijs, welzijn en zorg.

Visie op ontwikkeling en opvoeding

Elk kind is uniek en competent. Kinderen worden geboren met veel mogelijkheden, zijn sterk, creatief en nieuwsgierig. Ze zijn van nature onderzoekend en willen de wereld om hen heen ontdekken. Dit ontwikkelproces gaat samen met vallen en opstaan. Onze medewerkers bieden daarom veel individuele aandacht. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen tempo, vanuit een basis van veiligheid en gehechtheid. Wij bieden ze de ruimte om te experimenten en te ontdekken.

De pedagogische basisdoelen

Wij werken volgens de vier basisdoelen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Het stimuleren van persoonlijke competenties
  • Het stimuleren van sociale competenties
  • Het overdragen van waarden en normen

Meer weten? Lees dan ons pedagogisch beleid voor 0 tot 4 jaar en 4 tot 12 jaar.