Praktische informatie

Sluitingsweken 2024 schoolwekencontract (BSO en Kinderdagverblijven vastgesteld door de Rijksoverheid voor regio Noord)

Van Tot
Kerstvakantie 2023 23 december 2023 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 2024 17 februari 2024 25 februari 2024
Meivakantie 2024 27 april 2024 12 mei 2024
Zomervakantie 2024 20 juli 2024 1 september 2024
Herfstvakantie 2024 26 oktober 2024 3 november 2024
Kerstvakantie 2024 21 december 2024 5 januari 2025

Voor de buitenschoolse opvang  en voorscholen volgen wij de vakanties van de scholen.

Sluitingsdagen 2024

Tweede Paasdag Maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag Donderdag 9 mei 2024
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Akros Studiedag Woensdag 13 november 2024
Kerstsluiting Woensdag 25 december 2024 t/m woensdag 1 januari 2025