Voorschool De Vindplaats

Open dag: Op woensdag 18 oktober 2023 organiseren we de Dag van de Voorschool. Je bent van harte welkom om tussen 10.00 en 12.00 uur een kijkje te nemen op onze voorschool! We geven je graag een rondleiding en beantwoorden al je vragen. Je kunt zonder aanmelding langskomen.

Voorschool de Vindplaats in Amsterdam-West

Akros en Kindcentrum de Vindplaats hebben in oktober 2022 de deuren geopend. De Vindplaats is een plek waar kinderen samen spelen, werken en leren en waar kinderen en medewerkers een gemeenschap vormen waarbij iedereen welkom is. De Vindplaats biedt onderwijs, dagopvang, voorschool en BSO onder één dak.

Educatief programma

Peuters willen van nature ontdekken en leren. Ze leren lopen, praten steeds meer en gaan continu op onderzoek uit. Kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud kunnen naar de voorschool van de Vindplaats. Daar doen ze mee in een educatief programma dat aansluit op de programma’s bij de onderbouw. Kinderen zijn veel bezig met taal, waardoor ze steeds meer woorden kennen. Wij stimuleren en helpen de kinderen om de zelfredzaamheid te vergroten.

Op de voorschool wordt er gewerkt met educatief programma Piramide. Met dit educatief programma ligt het initiatief in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren. Piramide werkt volgens vier stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerpt dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is dan ook een totaalprogramma met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. Zie voor meer informatie https://www.piramidemethode.nl/

Voorschool Plusgroep

Op de Vindplaats bieden we ook een voorschool plusgroep. De voorschool plusgroep is een klein VVE groepje (max. 8-10 kinderen) voor peuters die extra aandacht nodig hebben. In een kleine groep is er meer aandacht voor kinderen en meer ruimte voor individuele begeleiding. Op de plusgroep besteden onze pedagogisch medewerkers extra aandacht aan taal, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat peuters goed voorbereid en vol vertrouwen kunnen doorstromen naar de basisschool.

Op de voorschool plusgroep wordt er gewerkt met educatief programma Startblokken. Startblokken richt zich op de persoonlijke en brede ontwikkeling van kinderen. Zelfvertrouwen en welbevinden spelen een belangrijke rol. Er wordt gewerkt met thema’s van 6 weken uit de directe leefwereld van de kinderen (bijvoorbeeld wonen of ziek zijn). Binnen deze thema’s worden kinderen via spel uitgedaagd te leren wat ze nog niet kunnen. Zie voor meer informatie www.startblokken.info.

Groepen en openingstijden

De voorschool is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 13.50 uur. De voorschool plusgroep is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 – 13.50 uur.

Afspraak maken voor een rondleiding?

Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze locatie. We laten je de binnen- en buitenruimtes zien, je maakt kennis met onze enthousiaste medewerkers en we vertellen je over de dagelijkse gang van zaken. Natuurlijk is er alle ruimte voor vragen en kan je ook direct inschrijven.

Voorschool de Vindplaats

Jan den Haenstraat 41
1055 WC Amsterdam
Telefoonnummer: 06 – 46 76 57 70
Email voorschool: vsvindplaats@akros-amsterdam.nl
Email voorschool plus: vsvindplaats2@akros-amsterdam.nl
LRK: 263887868