Vreedzaam in de wijk

Bij Akros werken we op een vreedzame wijze. We ondersteunen kinderen in een positieve ontwikkeling door ze te leren naar elkaar te luisteren en conflicten op een vreedzame manier op te lossen. Op onze kinderdagverblijven, voorscholen en buitenschoolse opvang locaties kunnen kinderen ervaringen opdoen met het vreedzaam oplossen van conflicten, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Dit doen we samen met scholen en andere partners uit de wijk.

De Vreedzame Wijk komt voort uit de methode De Vreedzame School. Dit is een methodiek waarin kinderen leren om conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te dragen en elkaar positief te benaderen. In De Vreedzame Wijk wordt deze schoolaanpak verbreedt naar de wijk. Zo ontstaat er een eenduidig pedagogisch klimaat in de wijk, waardoor kinderen overal dezelfde regels leren: thuis, op school, op de kinderopvang en op straat. Zo zorgen we voor een omgeving waarin kinderen veilig opgroeien.