Inspectierapportages GGD

De GGD-inspectie inspecteert jaarlijks of de voorzieningen voor kinderopvang, voorscholen en buitenschoolse opvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voldoen. Zo ook bij Akros. Na een bezoek aan een locatie beschrijft de inspecteur zijn/haar bevindingen in een rapportage. Mochten er zaken niet op orde zijn, kan de GGD-inspecteur handhavingsadviezen uitschrijven. Deze rapportages zijn inzichtelijk voor iedereen.

Wanneer de inspectie, ondanks de hoge kwaliteitseisen die Akros stelt, toch enkele handhavingsadviezen voor ons heeft, neemt Akros direct maatregelen om deze punten op te lossen.

Rapportages verdiepend onderzoek VVE

KDV Pionier – definitief rapport locatieonderzoek VVE