BSO De Vindplaats

Welkom bij BSO de Vindplaats! Bij BSO de Vindplaats in Amsterdam West, Bos en Lommer, bieden we naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Een plek waar jouw kind helemaal zichzelf kan zijn, net zoals thuis!

Buitenschoolse opvang en vakantieopvang

Op de BSO kiezen kinderen na een lange schooldag of in de schoolvakanties zelf wat ze willen doen. Vanuit eigen interesse iets doen en ontdekken, daar leren kinderen van! Daarbij krijgen ze begeleiding van betrokken pedagogisch medewerkers. De BSO is dan ook een plek waar jouw kind zich al gauw thuis voelt.

BSO de Vindplaats is gevestigd in Kindcentrum de Vindplaats. De nauwe samenwerking met het kindcentrum zorgt voor een vertrouwde omgeving, zowel voor de kinderen als voor de ouders. De medewerkers van opvang en onderwijs werken samen, waarbij er goed wordt gekeken naar de behoeften en interesses van jouw kind. Thema’s die spelen op het kindcentrum komen ook aan bod op de BSO en sluiten aan op de belevingswereld van kinderen. Deze aanpak betekent dat jouw kind de talenten blijft ontwikkelen na schooltijd en tegelijkertijd plezier maakt met vrienden en nieuwe interesses ontdekt!

Waarom BSO de Vindplaats

  • In Kindcentrum de Vindplaats: De BSO bevindt zich in Kindcentrum de Vindplaats, een plek waar kinderen samen spelen, werken en leren. Dit zorgt voor een vertrouwde omgeving voor kinderen en biedt ouders gemak bij het afzetten en ophalen.
  • Themagericht activiteitenaanbod: Er wordt aandacht gegeven aan thema’s die spelen op het kindcentrum. Zo heeft jouw kind het voordeel van een doorlopende leerlijn. We organiseren leuke activiteiten op het gebied van sport, creativiteit en techniek en maken regelmatig leuke uitstapjes in de schoolvakanties.
  • Uitdagende speelruimtes: Kinderen kunnen gebruik maken van verschillende ruimtes van het kindcentrum zoals de danszaal, speelzaal, bibliotheek en de prachtige buitenspeelplaats.
  • OuderApp: Dankzij onze app blijf jij op de hoogte van de avonturen op de BSO.

Scholen

Wij halen de kinderen op van de volgende basisscholen:

  • Kindcentrum de Vindplaats
  • Admiraal de Ruyterschool
  • OBS Rosa Boekdrukker

Openingstijden en groepsindeling

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14.45 – 18.30 uur
Woensdag: 12.30 – 18.30 uur

Schoolvakanties en studiedagen
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.30 uur

Groepsindeling
Twee groepen van 4 tot 13 jaar

Rondleiding

Elke woensdag van 9.00 tot 10.00 uur organiseert Kindcentrum de Vindplaats een kennismakingsbijeenkomst en wordt er een rondleiding gegeven door het hele gebouw. Meer informatie? Bekijk de website van Kindcentrum de Vindplaats.

BSO de Vindplaats

Jan den Haenstraat 41
1055 WC Amsterdam
020 – 61 22 266
bsovindplaats@akros-amsterdam.nl
LRK: 255958353
GGD inspectierapport