Inburgering

Inburgeringscursussen

Ben je op zoek naar een inburgeringscursus om je voor te bereiden op je examen? Bij Akros krijg je een inburgeringscursus op maat. Je krijgt les in een kleine groep en je leert in je eigen tempo. De lessen zijn aangepast aan jouw niveau. Je kunt op elk moment van het jaar beginnen, er zijn geen wachtlijsten.

Er zijn binnen de Wet inburgering drie leerroutes om aan je inburgeringsplicht te voldoen: de B1-route, Zelfredzaamheidsroute (Z-route) en de Onderwijsroute. Het doel van alle leerroutes is dat je de Nederlandse taal leert en kennis opdoet van de Nederlandse maatschappij. Lees meer over de leerroutes.

Akros biedt drie soorten inburgeringscursussen: inburgering (A2/B1 route), alfabetisering (Z-route) en Inburgering op maat (Onderwijsroute).

1. Inburgering (A2/B1-route)

Wat is het?
In de inburgeringscursus leer je alles wat je nodig hebt om in te burgeren. Je leert Nederlands spreken, verstaan, schrijven en lezen tot het vereiste niveau van je inburgeringsexamen. Je leert over de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt. Voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt kun je bij ons je portfolio maken. Hoe lang de cursus duurt is voor iedereen verschillend. Het hangt af van wat je al kunt en hoe snel je nieuwe dingen leert.

Voor wie?
Statushouders: mensen met een verblijfsvergunning die een inburgeringsplicht hebben.
Gezinsmigranten: gezinsleden van Nederlandse partners, die uit een ander land overkomen naar Nederland.

Welk taalniveau geldt voor jou?

 • Verblijfsvergunning vóór 1 januari 2022: je doet examen op A2-niveau.
 • Verblijfsvergunning na 1 januari 2022: je doet examen op B1-niveau.

2. Alfabetisering (Z-route)

Wat is het?
Ben je niet of weinig naar school geweest,  maar moet je wel Nederlands leren? Dan volg je een alfabetiseringscursus. In de alfabetiseringscursus leer je lezen en schrijven in het Nederlandse alfabet. Je leert Nederlands spreken en verstaan. In de alfabetiseringscursus zit je met andere mensen die niet of maar kort op school hebben gezeten. De cursus is er ook voor mensen die wel kunnen lezen en schrijven in een ander schrift, zoals het Arabisch, maar die het Nederlandse schrift niet kennen. De lessen zijn praktijkgericht.

Wat geldt voor jou?

 • Je bent vóór 1 januari 2022 begonnen en je bent je statushouder of gezinsmigrant: er geldt een inspanningsverplichting voor 600 uur en je moet één examen doen.
 • Je begint na 1 januari 1 januari 2022 en ben je gezinsmigrant?: er geldt een inspanningsverplichting voor 800 uur. Er is geen examen, maar wel een verplicht eindgesprek met de gemeente.

3. Cursus alfabetisering op maat (Route Speciaal Onderwijs)

Wat is het?
Heb je extra aandacht en begeleiding nodig? Of is er een andere reden dat leren in een reguliere groep niet lukt? Dan bieden wij een inburgeringscursus op maat (speciaal onderwijs voor moeilijk lerende nieuwkomers). Hier leer je de Nederlandse taal op je eigen niveau en in je eigen tempo. Er zijn zeer kleine groepen, zodat de docent veel aandacht heeft voor alle cursisten. Ervaren dat je mee kunt doen is een belangrijk doel.

Voor wie?
Een cursus op maat is bedoeld voor mensen met beperkingen als gevolg van psychische of fysieke problemen. Er geldt een inspanningsverplichting voor 600 uur. Er is geen examen.

Route na aanmelding:

Na aanmelding volg je een aantal stappen: intake, cursus, toetsing, examen.

 1. Intake
  Tijdens de intake maken we kennis met jou. Je maakt een toets om te kijken wat je huidige niveau van de Nederlandse taal is. Op basis daarvan krijg je advies voor de te volgen cursus en het aantal lessen dat je nodig hebt. Heb je de Opstart klas gevolgd bij Danner & Danner dan kun je dit verslag meenemen en is er een kennismakingsgesprek.
 2. Cursus
  De cursus vindt plaats op één van onze locaties in Amsterdam Zuid, West en Centrum. Per week krijg je negen uur les, in drie blokken van drie uur. De lessen zijn in de ochtend, middag en avond. Naast de lessen in de klas, zijn er ook lessen op de computer en excursies buiten de deur.
 3. Toetsing
  Tijdens de cursus maak je regelmatig een toets om te kijken hoe het gaat. We bespreken de uitslag met je en geven je tips om verder te gaan. Als je er klaar voor bent doe je een proefexamen, zodat je goed voorbereid bent voor je examen.
 4. Examen
  Je vraagt een examen aan bij DUO. Als nodig, helpen we je daarbij. Je doet examen bij DUO. Als je slaagt, krijg je je diploma