Inburgering

Inburgeringscursussen

Ben je op zoek naar een inburgeringscursus om je voor te bereiden op je inburgeringsexamen? Bij Akros krijg je een inburgeringscursus op maat. Je krijgt les in een kleine groep en je leert op je eigen tempo. De lessen zijn aangepast aan jouw niveau. Je kunt op elk moment van het jaar beginnen, er zijn geen wachtlijsten.

Er zijn drie manieren binnen de Wet Inburgering om te leren voor je inburgering: de B1-route, de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) en de Onderwijsroute. Allemaal helpen ze je om Nederlands te leren en meer te leren over de Nederlandse samenleving. Wij bieden drie soorten inburgeringscursussen:

Inburgering

Wat is het?

Na de inburgeringscursus leer je alles wat je nodig heb om in te burgeren. Je leer Nederlands spreken, verstaan, schrijven en lezen tot het niveau dat je nodig hebt voor je inburgeringsexamen. Ook leer je over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Bij ons kun je je portfolio voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt voorbereiden.

Duur

Hoe lang de cursus duurt is voor iedereen verschillend. Het hangt af van wat je al kunt en hoe snel je leert.

Voor wie?

Deze cursus is voor statushouders (mensen met een verblijfsvergunning die een inburgeringsplicht hebben) en gezinsmigranten (gezinsleden van Nederlandse partners, die uit een ander land overkomen naar Nederland).

Het taalniveau dat voor jou geldt, hangt af van wanneer je jouw verblijfsvergunning hebt gekregen:

 • Als je jouw verblijfsvergunning vóór 1 januari 2022 hebt gekregen, doe je examen op A2-niveau.
 • Als je jouw verblijfsvergunning na 1 januari 2022 hebt gekregen, doe je examen op B1-niveau.

Alfabetisering (Z-route)

Wat is het?

In de alfabetiseringscursus leer je Nederlands lezen, schrijven, spreken en verstaan.

Je krijgt les in een kleine groep en de lessen zijn praktijkgericht. Dat betekent dat de lessen gericht zijn op het uitvoeren van taken die je in het dagelijks leven tegenkomt, zoals het voeren van gesprekken.

Voor wie?

Deze cursus is voor mensen die niet of weinig naar school zijn geweest, maar wel Nederlands moeten leren.

Ook is deze cursus voor mensen die wel kunnen lezen en schrijven in een ander schrift zoals het Arabisch, maar die niet het Nederlandse schrift kennen.

Duur

 • Als je vóór 1 januari 2022 begonnen bent en je bent een statushouden of gezinsmigrant, geldt er een inspanningsverplichting voor 600 uur en moet je één examen doen.
 • Als je na 1 januari 2022 begonnen bent en je een gezinsmigrant bent, geldt er een inspanningsverplichting voor 800 uur. Er is geen examen, maar wel een verplicht eindgesprek met de gemeente.

Alfabetisering op maat (Route Speciaal Onderwijs)

Wat is het?

In de inburgeringscursus op maat is speciaal onderwijs voor moeilijk lerende nieuwkomers. Hier leer je de Nederlandse taal op je eigen niveau, in je eigen tempo en in kleine groepen.

Voor wie?

Deze cursus is voor mensen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben als gevolg van psychische of fysieke beperkingen.

Duur

Er geldt een inspanningsverplichting voor 600 uur. Er is geen examen.

Hoe werkt het?

 1. Aanmelden
  Je meldt je aan via het formulier.
 2. Intake
  Wij nemen contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens de intake maken we kennis met jou. Je maakt een toets om te kijken wat je huidige niveau van de Nederlandse taal is. Op basis daarvan krijg je advies voor de te volgen cursus en het aantal lessen dat je nodig hebt.
 3. Cursus
  De cursus vindt plaats op één van onze locaties in Amsterdam. Per week krijg je negen uur les, in drie blokken van drie uur. De lessen zijn in de ochtend, middag en avond. Naast de lessen in de klas, zijn er ook lessen op die computer en excursies buiten de deur.
 4. Toetsing
  Tijdens de cursus maak je regelmatig een toets om te kijken hoe het gaat. We bespreken de uitslag met je en geven je tips. Als je er klaar voor bent doe je een proefexamen. Zo ben je goed voorbereid voor je examen.
 5. Examen
  Je vraagt een examen aan bij DUO. Als nodig, helpen we je daarbij. Je doet examen bij DUO. Als je slaagt, krijg je je diploma.