Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB)

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat ouders die niet of minder goed Nederlands spreken wel betrokken zijn bij de school van hun kind. AKROS krijgt van de Gemeente subsidie om cursussen Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB) aan te bieden op basisscholen in Stadsdeel Noord. Ouders die deelnemen aan de lessen leren de Nederlandse taal en andere vaardigheden, die belangrijk zijn om als ouder betrokken te zijn bij de school van je kind. TOB- helpt ouders en kinderen vooruit.

Docenten

AKROS heeft een speciaal TOB- docenten team. De TOB- docenten hebben ervaring met het aanbieden van lesstof op verschillende taal- leerniveaus. De docenten gaan bewust om met de dynamiek van het werken op een basisschool. Aan de hand van een competentielijst stelt de docenten zelf een lesprogramma samen. Er is ook ruimte om in te haken op onderwerpen die de school of de ouders zelf aandragen. De docent speelt een belangrijke rol in het op gang brengen van meer verbinding tussen ouders onderling. In dit verband wordt er ook veel informatie uitgewisseld over voorzieningen en activiteiten in school en buurt, voor zowel ouder als kind.

Informatie en aanmelden voor ouders

Directeur, leerkracht, internbegeleider en conciërge kunnen ouders mondeling informeren over de TOB-cursus op hun school. Ook doorverwijzers zoals andere ouders, buren, familie, vrienden, OKA’s, klantmanagers en medewerkers van maatschappelijke organisaties kunnen ouders via mond op mondreclame wijzen op de voorziening TOB op een school in hun buurt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van onze digitale Flyer.

Aanmelding kan door telefonisch contact op te nemen met Jael of door het invullen van het aanmeldformulier op de school of hier. Aanmeldformulier-TOB

Meer weten?

Meer weten over Taal en Ouderbetrokkenheid? Neem dan contact  op met Jael van den Berg:
AKROS Taal & Participatie
Email:              j.vandenberg@akros-amsterdam.nl
Telefoon:          06-14291787

Scholen met TOB-cursussen in 2020-2021

Bekkersschool www.bekkersschool.nl
De Buikslotermeerschool www.debuikslotermeer.nl
De Krijtmolen www.obsdekrijtmolen.nl
IKC Overhoeks www.ikc-overhoeks.nl/
Zeven zeeën www.ikczevenzeeen.nl
De Vijf Sterren https://basisschooldevijfsterren.nl

Aanvulling van scholen met TOB-cursussen voor schooljaar 2021-2022
IJdoornschool www.ijdoornschool.nl
De Piramide www.piramideschool.nl
De Vier Windstreken www.obsvierwindstreken.nl
De Botteloef www.botteloef.nl
IJpleinschool www.ijpleinschool.nl
Het Vogelnest www.obshetvogelnest.nl

Huidige TOB aanbod

Wil je weten wanneer de lessen precies plaatsvinden? Klik hier voor het huidige aanbod

Ouders over TOB

“Toen mijn kind op de basisschool begon kon ik de nieuwsbrief niet lezen. Hierdoor hoorde ik pas op het schoolplein wanneer het studiedag was. Door andere ouders te leren kennen in mijn TOB-groep kunnen we elkaar hieraan herinneren. Met de docent nemen we elke maand de nieuwsbrief door zodat we geen belangrijke informatie mislopen.”

“Elke week leren we iets nieuws bij de TOB- groep. Het is leerzaam en gezellig.”

“Bij TOB heb ik manieren geleerd waarop ik mijn kinderen kan helpen met schoolwerk, ook als je minder goed in Nederlands bent. Ik weet ook bij wie ik in de school terecht kan als ik er zelf niet uitkom.”

“Ik moest erg wennen aan het digitale rapport, de klassen appgroep en de mededelingen via Parro. De school communiceert nu liever digitaal met ouders. Dankzij TOB ben ik er nu achter dat de juf heel snel een antwoord geeft en graag wil helpen als ik haar een korte email stuur.”

Menu