Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB)

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat ouders die niet of minder goed Nederlands spreken betrokken zijn bij de school van hun kind. Akros krijgt van de gemeente subsidie om cursussen Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB) aan te bieden op basisscholen in stadsdeel Noord. Ouders die deelnemen aan de lessen leren de Nederlandse taal en andere vaardigheden die belangrijk zijn om als ouder betrokken te zijn bij de school van het kind. TOB helpt ouders en kinderen vooruit en werkt zo mee aan kansengelijkheid!

Docenten

Akros heeft een speciaal TOB-docenten team. De TOB-docenten hebben ervaring met het aanbieden van lesstof op verschillende taal-leerniveaus. De docenten gaan bewust om met de dynamiek van het werken op een basisschool. Aan de hand van een competentielijst stelt de docent zelf een lesprogramma samen. Er is ook ruimte om in te haken op onderwerpen die de school of de ouders zelf aandragen. De docent speelt een belangrijke rol in het op gang brengen van meer verbinding tussen ouders onderling. In dit verband wordt er ook veel informatie uitgewisseld over voorzieningen en activiteiten voor ouders en kinderen in school en de buurt.

Informatie en aanmelden

Directeur, leerkracht, internbegeleider en conciërge kunnen ouders mondeling informeren over de TOB-cursus op hun school. Ook doorverwijzers zoals andere ouders, buren, familie, vrienden, OKA’s, klantmanagers en medewerkers van maatschappelijke organisaties kunnen ouders via mond-tot-mondreclame wijzen op de voorziening TOB op een school in hun buurt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van onze digitale flyer.

Aanmelding kan door telefonisch contact op te nemen met Jael via 06 – 14 29 17 87, door het invullen van het aanmeldformulier op de school of via het aanmeldformulier op deze pagina.

Overzicht TOB-cursussen 2023

Meer weten?

Meer weten over Taal en Ouderbetrokkenheid? Neem dan contact  op met Jael van den Berg:
Akros Taal & Participatie
Email:              j.vandenberg@akros-amsterdam.nl
Telefoon:         06 – 14 29 17 87

Scholen met TOB-cursussen in 2023

Bekkersschool www.bekkersschool.nlDe Buikslotermeer www.debuikslotermeer.nl
MK Oostzanerwerf www.mkoostzanerwerf.nl

Al Jawhara www.as-siddieq.nl
De Dapperschool www.obsdedapper.nl
Kindercampus Mokum kindercampus Mokum
Botteloef (botteloef.nl)
ABC Noorderlicht abcnoorderlicht.nl

Ouders over TOB

“Toen mijn kind op de basisschool begon kon ik de nieuwsbrief niet lezen. Hierdoor hoorde ik pas op het schoolplein wanneer het studiedag was. Door andere ouders te leren kennen in mijn TOB-groep kunnen we elkaar hieraan herinneren. Met de docent nemen we elke maand de nieuwsbrief door zodat we geen belangrijke informatie mislopen.”

“Elke week leren we iets nieuws bij de TOB- groep. Het is leerzaam en gezellig.”

“Bij TOB heb ik manieren geleerd waarop ik mijn kinderen kan helpen met schoolwerk, ook als je minder goed in Nederlands bent. Ik weet ook bij wie ik in de school terecht kan als ik er zelf niet uitkom.”

“Ik moest erg wennen aan het digitale rapport, de klassen appgroep en de mededelingen via Parro. De school communiceert nu liever digitaal met ouders. Dankzij TOB ben ik er nu achter dat de juf heel snel een antwoord geeft en graag wil helpen als ik haar een korte email stuur.”