Over Akros

Sterk in kinderopvang en welzijnpedagogisch medewerker speelt met twee peuters

Akros is sterk in kinderopvang en welzijn. Met een historie die teruggaat tot 1985, zijn we een begrip in Amsterdam-West, de Baarsjes. Onze kinderopvang- en welzijnsorganisatie is voortgevloeid uit Stichting Welzijn de Baarsjes. In de jaren tachtig zijn we gestart met het aanbieden van peuterspeelzalen en de opvang op kinderdagverblijven. Stichting Welzijn de Baarsjes was een zogeheten brede welzijnsorganisatie, die alle gesubsidieerde welzijnsactiviteiten én gesubsidieerde kinderopvang in stadsdeel de Baarsjes uitvoerde. In 2005 veranderde de financieringsstroom van de kinderopvang van gesubsidieerd naar marktgefinancierd en daarmee was de oprichting van Akros Welzijn en Akros Kinderopvang een feit.

Op onze kinderdagverblijven, voorscholen en buitenschoolse opvang zijn kinderen verzekerd van professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, leren en groeien. Ook zetten wij, in samenwerking met de gemeente, ons in voor vluchtelingen en kwetsbare groepen. Door projecten op het gebied van inburgering, taal, sociale activering en participatie helpen wij mensen op weg naar een volwaardige plek in de samenleving.

Akros en Impuls

Per 1 juli 2023 hebben Akros en Impuls de krachten gebundeld onder één bestuur. Samen dragen we bij aan kansengelijkheid voor kinderen in west Amsterdam. Onder onze vertrouwde namen blijven we hoogwaardige maatschappelijke kinderopvang bieden. Met zo’n 700 bevlogen professionals op meer dan 80 locaties bieden wij opvang en zorg aan ruim 7.000 kinderen en hun gezinnen. Samen ondersteunen we kinderen en hun ouders in een positieve ontwikkeling. We bouwen aan een toekomst waarin kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners kunnen vertrouwen op onze versterkte inzet voor de gemeenschap. Een verbonden gemeenschap waarin iedereen kan meedoen.

Wist je dat de naam Akros uit het Grieks komt? Het is afgeleid van de Akropolis en betekent: spits, boven iets uitstekend, hoger dan de omgeving. Wij streven hier naar door kwaliteit te bieden in kinderopvang en welzijn. We doen dat onder andere door onze kwaliteit continu te monitoren en te verbeteren. Zo kunnen we onze naam met trots uitdragen en waarmaken!