Over Akros

Sterk in kinderopvang en welzijnpedagogisch medewerker speelt met twee peuters

Akros is sterk in kinderopvang en welzijn. Met een historie die teruggaat tot 1985, zijn we een begrip in Amsterdam-West, de Baarsjes. Onze kinderopvang- en welzijnsorganisatie is voortgevloeid uit Stichting Welzijn de Baarsjes. In de jaren tachtig zijn we gestart met het aanbieden van peuterspeelzalen en de opvang op kinderdagverblijven. Stichting Welzijn de Baarsjes was een zogeheten brede welzijnsorganisatie, die alle gesubsidieerde welzijnsactiviteiten én gesubsidieerde kinderopvang in stadsdeel de Baarsjes uitvoerde. In 2005 veranderde de financieringsstroom van de kinderopvang van gesubsidieerd naar marktgefinancierd en daarmee was de oprichting van Akros Welzijn en Akros Kinderopvang een feit.

Op onze kinderdagverblijven, voorscholen en buitenschoolse opvang zijn kinderen verzekerd van professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, leren en groeien. Ook zetten wij, in samenwerking met de gemeente, ons in voor vluchtelingen en kwetsbare groepen. Door projecten op het gebied van inburgering, taal, sociale activering en participatie helpen wij mensen op weg naar een volwaardige plek in de samenleving.

Visie

In een wereld die groeit in snelheid, complexiteit en diversiteit, is het omarmen van de verschillen tussen mensen en het benaderen van ieders eigenheid als kracht de basis voor een samenleving waarin we prettig met elkaar kunnen leven, leren en groeien.

MissieCursisten Akros Taal en Participatie

Akros biedt pedagogische opvang voor kinderen van 0 – 13 jaar en participatie- en taalprogramma’s voor volwassenen waarbinnen ‘eigenheid’ voorop staat. Wij creëren plekken in de buurt waar alle kinderen en volwassenen zich welkom voelen. Daar zien wij de verschillen tussen mensen als een kracht en geloven we dat ontwikkeling van binnenuit begint. Bij ons kunnen kinderen en volwassenen in een veilige en gezonde omgeving nieuwsgierig zijn, ontdekken hoe zij in het leven staan en leren op zichzelf te vertrouwen.

Wist je dat de naam Akros uit het Grieks komt? Het is afgeleid van de Akropolis en betekent: spits, boven iets uitstekend, hoger dan de omgeving. Wij streven hier naar door kwaliteit te bieden in kinderopvang en welzijn. We doen dat onder andere door onze kwaliteit continu te monitoren en te verbeteren. Zo kunnen we onze naam met trots uitdragen en waarmaken!