Kindcentrum Kinkerbuurt

  1. Home
  2. Kindcentrum Kinkerbuurt

Brede school de Kinkerbuurt is samen met schoolbestuur AWBR en AKROS kinderopvang in voorbereiding voor de realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum: Kindcentrum Kinkerbuurt. AKROS verzorgt hierin de kinderopvang onderdelen: voorschool, BSO en de verlengde schooldag. In januari 2022 is de Voorschool geopend. Na de zomervakantie van 2022 opent BSO Kinkerbuurt. Ouders kunnen hun kind(eren) nu al inschrijven. De nieuwe website van Kindcentrum Kinkerbuurt zal in de loop van 2022.

Eigen ontwikkeling

In Kindcentrum Kinkerbuurt is er voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar en hun omgeving een integraal aanbod van opvang, onderwijs en ontspanning, gegeven door professionals die werken vanuit één zienswijze en een aanpak in een doorgaande pedagogische lijn. Het team zorgt ervoor dat kinderen in een veilige en stimulerende omgeving hun talenten ontdekken en ontplooien. Bij Kindcentrum Kinkerbuurt kunnen kinderen in hun eigen tempo opgroeien en de wereld ontdekken, zodat zij optimaal zijn voorbereid op de volgende fase in hun leven. Op die manier bouwt Kindcentrum Kinkerbuurt mee aan een Amsterdam waarin ieder kind volledig tot zijn recht komt. Kindcentrum Kinkerbuurt draagt bij aan diversiteit en vreedzaamheid in onze samenleving.

Het gebouw in de Borgerstraat

Het schoolgebouw dateert uit de jaren ’80 en is in 2006 uitgebreid gerenoveerd van buiten en van binnen. De hoofdingang is aan het plein in de Borgerstraat. Het schoolgedeelte zit aan de rechterkant en aan de linkerkant zijn de ruimtes voor de voorschool, de BSO en de speelzaal.

Ga naar:
Voorschool Kinkerbuurt
BSO Kinkerbuurt

Menu