Joop Westerweelschool

De Joop Westerweelschool is een openbare basisschool. Elk kind, ongeacht huidskleur, geloof of geboorteland, kan op deze school onderwijs volgen.

Onderwijs

De school streeft ernaar de talenten van de leerlingen optimaal te ontplooien en de maximaal haalbare leerresultaten te behalen. Naast het accent op het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen en ’het leren leren’, besteedt de school veel aandacht aan de sociaal emotionele-, creatieve- en lichamelijke ontwikkeling.

Visie

De Joop Westerweelschool is een positieve, Vreedzame School, waar iedereen in verbondenheid met elkaar en met zijn eigen talenten zichzelf mag en kan zijn. Waar kinderen samen leren, spelen, werken, ontdekken en worden voorbereid op de samenleving van de toekomst.

Alles-in-één-school

De Joop Westerweel is een Alles-in-één-school en werkt nauw samen met AKROS kinderopvang. De ontwikkeling van een kind houdt niet op bij lezen, schrijven, rekenen en taal. Het aanbod van de school wordt verbreed door samen te werken met andere instanties zoals bibliotheek, musea, schooltuinen, begeleiding na schooltijd, GGD, logopedie, kind en motoriek, verschillende organisaties die naschoolse activiteiten verzorgen etc. Zo worden bestaande drempels weggenomen en de stap naar reguliere instanties vergemakkelijkt.

Aanbod

Bekijk hier ons aanbod op de Joop Westerweelschool: