Kindcentrum Westerparkschool

  1. Home
  2. Kindcentrum Westerparkschool

AKROS en de Westerparkschool werken vanaf medio 2020 samen aan een IKC (Intergraal Kind Centrum). Op de Westerparkschool op het van Hogendorpplein bieden we onderwijs, voorschoolse educatie van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar aan.

Het kindcentrum is een oefenplaats waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit. Waar je leert om verbonden te zijn met jezelf, de ander en de wereld en waar je leert om met elkaar het beste uit jezelf te halen.

De school werkt met het programma van de Vreedzame School, van waaruit de Vreedzame Wijk is ontstaan waaraan Akros een actieve bijdrage levert. Vanuit dit gedachtengoed wordt er gestreefd naar een eenduidig pedagogisch klimaat, in de school, opvang en in de wijk waardoor kinderen overal dezelfde regels leren. We dromen ervan om alle organisaties in de omgeving van de school met elkaar in verbinding te brengen.

Voorschool Westerpark
BSO Westerpark

Menu