Kindcentrum Westerparkschool

Akros en de Westerparkschool openen in het schooljaar van 2022/2023 een BSO voorlogo westerparkschool kinderen van 4 tot 13 jaar in de Westerparkschool. Op de Westerparkschool komen onderwijs en opvang samen met de focus op vreedzaam, eco, groen en natuur. Zo gaan de kinderen veel naar buiten en wordt er aandacht besteed aan het scheiden van afval om de wereld mooi en gezond te houden. Duurzaamheid gaat echter verder dan dat. Wij leren kinderen om op een positieve en zorgzame manier om te gaan met elkaar, de natuur en de aarde. Vanuit dit gedachtengoed wordt er gestreefd naar een eenduidig pedagogisch klimaat door een nauwe samenwerking tussen de school en kinderopvang. De intensieve samenwerking zorgt voor een veilige en uitdagende omgeving voor de kinderen.

Vreedzame school

Kindcentrum Westerparkschool is een oefenplaats waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit. Waar je leert om verbonden te zijn met jezelf, de ander en de wereld en waar je leert om met elkaar het beste uit jezelf te halen.

De school werkt met het programma van de Vreedzame School, van waaruit de Vreedzame Wijk is ontstaan waaraan Akros een actieve bijdrage levert. Vanuit dit gedachtengoed wordt er gestreefd naar een eenduidig pedagogisch klimaat, in de school, opvang en in de wijk waardoor kinderen overal dezelfde regels leren. We dromen ervan om alle organisaties in de omgeving van de school met elkaar in verbinding te brengen.

Aanbod

Bekijk hier ons aanbod op Kindcentrum Westerparkschool: