BSO Westerpark

Welkom bij BSO Westerpark! Bij BSO Westerpark bieden we naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Een plek waar jouw kind helemaal zichzelf kan zijn, net zoals thuis!

Buitenschoolse opvang en vakantieopvang

Op de BSO kiezen kinderen na een lange schooldag of in de schoolvakanties zelf wat ze willen doen. Vanuit eigen interesse iets doen en ontdekken, daar leren kinderen van! Daarbij krijgen ze begeleiding van betrokken pedagogisch medewerkers. De BSO is dan ook een plek waar jouw kind zich al gauw thuis voelt.

BSO Westerpark is gevestigd in een lokaal en aula van de Westerparkschool. De nauwe samenwerking met de basisschool zorgt voor een vertrouwde omgeving, zowel voor de kinderen als voor de ouders. De medewerkers van opvang en onderwijs werken samen volgens een gedeelde pedagogische visie, waarbij de ontwikkeling van jouw kind centraal staat. Thema’s die spelen op de basisschool komen ook aan bod op de BSO. Als er een natuur thema is, gaan we bijvoorbeeld samen eropuit en ontdekken verschillende planten en dieren. Deze aanpak betekent dat jouw kind de talenten blijft ontwikkelen na schooltijd en tegelijkertijd plezier maakt met vrienden en nieuwe interesses ontdekt!

Waarom BSO Westerpark

  • In de Westerparkschool: De BSO bevindt zich in de Westerparkschool en werkt nauw samen met de basisschool. Dit zorgt voor een vertrouwde omgeving voor kinderen en biedt ouders gemak bij het afzetten en ophalen.
  • Vreedzaam en eco: De Westerparkschool is een plek waar je mag zijn wie je bent. We stimuleren kinderen om veel naar buiten te gaan en aandacht te besteden aan manieren om de wereld mooi en gezond te houden. Zo leren we kinderen om op een respectvolle en zorgzame manier om te gaan met elkaar, de natuur en de aarde.
  • Themagericht activiteitenaanbod: Er wordt aandacht gegeven aan thema’s die spelen op de basisschool. Zo heeft jouw kind het voordeel van een doorlopende leerlijn. Ook organiseren we leuke activiteiten op het gebied van educatie, sport, spel, kunst cultuur, natuur en techniek.
  • Uitdagende buitenspeelruimte: Een groen en uitdagende buitenspeelruimte waar kinderen heerlijk kunnen spelen en ontdekken.
  • OuderApp: Dankzij onze app blijf jij op de hoogte van de avonturen op de BSO.

Scholen

Wij halen de kinderen op van de Westerparkschool.

Openingstijden en groepsindeling

Openingstijden
Maandag, dinsdag en donderdag: 15.00 – 18.30 uur
Woensdag: 12.40 – 18.30 uur

Schoolvakanties
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.30 uur

Groepsindeling
Eén groep van 4 tot 13 jaar

BSO Westerpark

Van Hogendorpplein 11
1051 AX Amsterdam
06 – 25 11 91 87
bsowesterpark@akros-amsterdam.nl
LRK: 108389248
GGD inspectierapport