VTC

Een plek om je thuis te voelen

Rondleidingen

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze locatie. We laten u de binnen- en buitenruimtes zien, u maakt kennis met onze medewerkers en we vertellen u over de dagelijkse gang van zaken. Natuurlijk is er alle ruimte voor vragen en kunt u zich ook direct inschrijven.

Afspraak maken? Neem contact op met de locatie.

BSO VTC
Van Speijkstraat 65
1057 GK Amsterdam
telefoon: 020 – 489 96 10
Groep 1: 06 – 57 70 45 13
Groep 2: 06 – 27 08 84 10
Email: bsovtc@akros-amsterdam.nl
LRK: 136 42 45 08

Ontdek buitenschoolse opvang (BSO) VTC in Amsterdam

BSO VTC is voor kinderen van 7 tot 13 jaar van de 10e Montessorischool de Meidoorn en de Sint Janschool.

De locatie
De locatie van BSO VTC is gehuisvest in het Vrije Tijdscentrum dat op het terrein van Plan West ligt. Het gebouw is uniek en zeer geschikt voor kinderen van 7 jaar en ouder. Kinderen die al bij ons opvang afnemen hebben voorrang om door te stromen naar deze groep. Er is plaats voor 49 kinderen.

De groepsruimten zijn speciaal ontworpen voor buitenschoolse opvang. Plan West is een natuurspeeltuin die in 2007 is ontworpen en geopend door Sigrun Lobst. Er zijn onder meer waterfonteinen, een klimrots, boomhutten en een sportveld. We spelen na schooltijd en in de vakantie vaak in de natuurspeeltuin.

Menu