Annie M.G. Schmidtschool

Kleurrijk, uitdagend en een beetje eigenwijs

De ‘Annie’ is een echte buurtschool in een drukke Amsterdamse wijk. Het is een karaktervol en statig gebouw op een besloten binnenterrein. Er is een uitdagend schoolplein met veel groen, waar optimaal gebruik van gemaakt wordt. Kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt heeft haar naam aan de school gegeven met als voorwaarde veel aandacht aan kunst & cultuur te besteden.

Uitgangspunten

De Brede School Annie M.G. Schmidt is een plek waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige deelnemers van de maatschappij en waar zij uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. De Annie biedt een omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze leren leren. Elk kind mag zijn wie het is en door de verschillen leren kinderen van elkaar.

De Annie is een openbare buurtschool en een Vreedzame school in een Vreedzame wijk. De school beschouwt zichzelf als een duurzame leefgemeenschap, waarin de leerlingen en leerkrachten zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, leren om samen beslissingen te nemen, conflicten op te lossen en te zorgen voor elkaar en hun leefomgeving.

De school kijkt naar talentontwikkeling in de brede zin van het woord. Speciale aandacht is er voor talentontwikkeling op het gebied van kunst & cultuur en sport. Dit zijn bij uitstek domeinen die zich ervoor lenen om jezelf en elkaar te ontdekken, te verbinden en te versterken.

Het onderwijs op de Annie gaat om de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden die in de toekomst belangrijk zijn. Denk aan oplossingsgericht denken, onderzoekend leren, creativiteit en samenwerken. De school draagt bij aan de zelfstandigheid van de leerlingen en streeft ernaar dat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

De school betrekt ouders intensief bij het leerproces en de ontwikkeling van hun kind.

Kernwaarden en missie

  • Fantasierijk: creatief in alles.
  • Uitdagend: hoge verwachtingen van kinderen.
  • Eigenwijs: ‘Wij zijn lekker stout’; regels zijn nodig, maar nooit leidend bij individuele keuzes.

Brede School Annie M.G. Schmidt: Fantasierijk, uitdagend en een beetje eigenwijs!

Aanbod

Bekijk hier ons aanbod op Brede School Annie M.G. Schmidt: