Westerpark

  1. Home
  2. Westerpark

Voorschool Westerpark in Amsterdam-West

AKROS en de Westerparkschool werken vanaf medio 2020 aan een plek waar opvang en onderwijs samenkomen. Op de Westerparkschool op het van Hogendorpplein bieden we vanaf augustus 2022 onderwijs, voorschoolse educatie van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar aan.

Locatie

Op voorschool Westerpark maken kinderen van 2 tot 4 jaar spelenderwijs kennis met het onderwijs. Dit doen wij stapsgewijs en ontwikkelingsgericht. De methode waar we mee zullen gaan werken is nog nader te bepalen. Momenteel zijn we volop bezig met het samenstellen van het team, en de vormgeving van de samenwerking met school. Wat we al weten is dat we samen staan voor vreedzaam, eco, groen en natuur. Vanuit dit gedachtengoed wordt er gestreefd naar een eenduidig pedagogisch klimaat, in de school, opvang en in de wijk waardoor kinderen overal dezelfde regels leren. We dromen ervan om alle organisaties in de omgeving van de school met elkaar in verbinding te brengen. 

Inschrijven voorschool Westerpark

Wil je je kind aanmelden voor de voorschool op de Westerpark? Dat kan via deze link. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de locatiemanager van deze locatie: Anneke Fijlstraa.fijlstra@akros-amsterdam.nl.

Groepen en openingstijden

Groep(en):  één groep van 16 kinderen
Open:       4 ochtenden van 5.20 uur
Dagen:     maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Tijden:      08.30 – 13.50 uur

Rondleidingen

Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze locatie. We laten je de binnen- en buitenruimtes zien, je maakt kennis met onze medewerkers en we vertellen je over de dagelijkse gang van zaken. Natuurlijk is er alle ruimte voor vragen en kan je ook direct inschrijven.

Afspraak maken? Neem contact op met de locatie.

Voorschool Westerpark (open na de zomervakantie 2022)

Van Hogendorpplein 11
1051 AX Amsterdam
Telefoon:
Email:
LRK:

Menu