Samenwerking AWBR

Samenwerking

AKROS – AWBR

Sinds 2017 werkt AKROS kinderopvang nauw samen met Stichting Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR). AWBR is een stichting voor openbaar primair onderwijs en vormt het schoolbestuur van 18 basisscholen in het Amsterdamse stadsdeel West.

De samenwerking richt zich op het stap voor stap realiseren van Kindcentra, waarin onderwijs en opvang volledig geïntegreerd zijn, op meerdere locaties voor openbaar basisonderwijs in Amsterdam-West. Doel is het realiseren van een doorgaande pedagogische en educatieve lijn, waarbij het kind centraal staat. Zo krijgen alle kinderen gelijke kansen en aandacht om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Op dit moment werken AKROS en AWBR op meerdere locaties al intensief samen op het gebied van voorscholen/VVE-aanpak, Tussenschoolse Opvang (TSO) en BSO. Daarnaast zijn we samen met de Gemeente Amsterdam en partners in de wijk in voorbereiding voor bouw en ontwikkeling van het inclusieve Kindcentrum De Vindplaats, waarin basisscholen Narcis Querido en De Roos zullen samengaan.

De locaties zijn:

Basisschool Voorschool TSO BSO KDV
Annie M.G. Schmidtschool Annie Annie Annie
Joop Westerweelschool Kwikstaart Joop Westerweel Joop Westerweel
OBS de Roos De Roos De Roos
School of Understanding Preschool SoU Lunch-/speelpauze Buitenschool SoU
De Zeeheld De Zeeheld De Zeeheld
Het Winterkoninkje Het Winterkoninkje
Westerparkschool Open medio 2021 Open medio 2021
Kinkerbuurtschool Open najaar 2021 Open najaar 2021
De Vindplaats Open augustus 2022 Open augustus 2022 Open augustus 2022
Menu