Alfabetiseren, administratie en gezondheid

U heeft al een inburgeringstraject gevolgd en u bent inmiddels ontheven van uw inburgeringsplicht maar u wilt verder leren. U wilt beter leren lezen en schrijven en u wilt beter leren omgaan met de computer.
AKROS Taal heeft sinds kort een nieuwe cursus waarin u beter leert (functioneel) lezen en schrijven, en ook leert omgaan met de computer. verder leert u vaardigheden en competenties zoals internetbankieren, herkennen van belangrijke brieven, bij welke instanties u moet zijn om verder geholpen te worden. Ook worden er thema’s behandeld waarbij de gezondheid centraal staat.

Aanmelden voor dit traject kan via uw klantmanager bij de gemeente Amsterdam, aan dit traject zijn geen kosten verbonden.

Het traject duurt 1 jaar en u volgt 2 ochtenden of middagen per week les. Bij voldoende aanmeldingen gaat een groep van start. Deze cursussen worden aangeboden in stadsdelen West, Nieuw –West, Zuid en Centrum.

Menu