Oudercontactmedewerker

OudercontactmedewerkerOudercontactmedewerker

In de Baarsjes zijn oudercontactmedewerkers werkzaam op enkele basisscholen. Zij doen dat vanuit ouderkamers en vervullen een brugfunctie tussen ouders en de voor- en vroegschool. Doel is de ouderbetrokkenheid te bevorderen zodat de kinderen zich op de (voor)school en thuis zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan diverse activiteiten. Tijdens groepsbijeenkomsten geven de pedagogisch medewerkers en oudercontactmedewerkers informatie over het thema waarmee op de voorschool gewerkt wordt, plus materiaal en tips voor activiteiten om thuis met het kind te doen. Ook worden informatieve bijeenkomsten over allerlei onderwerpen georganiseerd. Bijvoorbeeld over taalontwikkeling, gezonde traktaties, EHBO voor kinderen. In samenwerking met de OuderKindAdviseurs op de scholen zijn er, inspelend op de behoefte van ouders, bijeenkomsten rond opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind.

Ook kunnen oudercontactmedewerkers informatie geven over en verwijzen naar hulp- en dienstverlenende instanties, cursussen en activiteiten in de buurt. Bijvoorbeeld m.b.t. Nederlandse taallessen, opvoedcursussen, sportactiviteiten, Homestart, de Voorleesexpress, activiteiten in het Huis van de Wijk en bij Vrouwen Academie West.