Nieuws

Akros neemt deel aan het Europese Erasmus+-project ‘Alternative Ways II’. Voor het eerste project, ‘Alternative Ways I’, werden talloze oefeningen ontwikkeld waarmee cursisten een nieuwe taal kunnen leren. De oefeningen maken leren leuker en vergroten het zelfvertrouwen. Ze zijn ook geschikt voor cursisten die geen of weinig scholing hebben gevolgd in hun land van herkomst. Vaak hebben zij moeite met meer traditionele lesmethodes. De oefeningen zijn te vinden op deze site: https://www.alternativeways.eu/.

In het tweede project, ‘Alternative Ways II’, richten we ons op het vergroten en makkelijker maken van integratie en participatie. Op dit moment zijn we met partners uit Nederland, Noorwegen, Duitsland en België met veel plezier allerlei werkvormen aan het uittesten in de klas. Later zullen alle werkvormen ook online gepubliceerd worden en zal er een training worden aangeboden aan docenten en trainers.