Wat bieden we aan?

  1. Home
  2. Wat bieden we aan?

Kinderdagverblijf

Akros heeft drie kinderdagverblijven op mooie plekken in de wijk de Baarsjes: Pionier, Tuimelaar en Sneeuwbes. We bieden opvang aan kinderen van 8 weken tot 4 jaar. Je kind krijgt aandacht en zorg in veilige, uitdagende groepsruimtes, ook kan je kind spelen en ontdekken op de prachtige buitenspeelplaatsen.

Voorschool

Een voorschool is opvang voor peuters waar we werken met een educatief programma. Dit betekent dat peuters in hun spel zó gestimuleerd worden, dat ze zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Een voorschool is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Akros verzorgt tussenschoolse opvang (TSO). De kinderen eten en spelen onder begeleiding van onze overblijfkrachten die samenwerken met de leerkrachten van de basisschool.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Akros heeft tien BSO-locaties in Amsterdam West, de Baarsjes. Buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Elke locatie heeft mooi ingerichte binnenruimtes en ruime buitenspeelmogelijkheden op (school)pleinen en speeltuinen.

Naschoolse activiteiten

Akros organiseert naschoolse activiteiten voor alle basisschoolkinderen in Amsterdam West. Voor wijk de Baarsjes en een school in Bos en Lommer organiseert Akros Welzijn de activiteiten in samenwerking met de scholen.

Taal & Participatie

Akros geeft alfabetiseringslessen, inburgeringcursussen en taalcursussen in opdracht van de gemeente Amsterdam. We hebben lesgroepen in Amsterdam West, Zuid, Centrum, Nieuw West en Noord.

Menu