Nieuws

open dag de tulp

De Tulp is een prachtig gebouw aan het Rembrandtpark in de Postjesbuurt. Wie De Tulp van vroeger kent weet dat het ooit een bruisend buurtcentrum was. Het gebouw is sinds 2000 van AKROS en huisvest een kinderopvang. Een deel van het gebouw staat een groot deel van de tijd leeg. Op 14 juni vroegen we daarom bewoners mee te denken en te dromen over een nieuwe invulling voor dit gedeelte.

Door middel van een interactieve tour haalden we initiatieven en ideeën op. Bewoners kregen een rondleiding door het gebouw terwijl ze De Tulp bekeken vanuit de ogen van de architect en van de voormalige kosteres toen het nog een kerk en later verbindend centrum was. Voor deze vorm hebben we gekozen, omdat we deze kleurrijke context als inspiratie willen gebruiken om daarop verder te bouwen.

In gesprek met 86 bewoners hebben we een eerste aanzet gemaakt om dit deel van De Tulp te heropenen als een plek waar bewonersinitiatief, ontmoeten, dromen en spelenderwijs doen centraal staat. Het eerste begin is al gemaakt! Zie ook: https://westbegroot.amsterdam.nl/plan/43699.

Menu