Meer dan Opvang

Individuele aandacht bij kinderdagverblijven Akros

Kinderen leren al op heel jonge leeftijd van groepsgenootjes. Ze kijken naar elkaar, zijn nieuwsgierig en leggen contact. Juist dit sociale aspect is een belangrijke meerwaarde van de kinderdagverblijven Akros in Amsterdam-West, de Baarsjes. De liefdevolle en ervaren pedagogisch medewerkers kijken goed of je kind lekker in zijn vel zit. Zij sluiten daarop aan met leuke spelactiviteiten. Bij ieder kind op de kinderopvang stimuleren onze professionele medewerkers de behoefte aan ontwikkeling. Daarbij zijn plezier hebben en je prettig voelen belangrijke voorwaarden. Ons uitgangspunt is dan ook dat elk kind het naar zijn zin heeft op de kinderdagverblijven van Akros!

Groepen kinderdagverblijven Akros

Wij vangen je kind op in een baby- of peutergroep. De babygroep is voor kinderen van 0 tot 2 jaar; de peutergroep van 2 tot 4 jaar. Op Kinderdagverblijf Tuimelaar in de Baarsjes, hebben wij ook een verticale groep met kinderen van 0 tot 4 jaar.

Je kind krijgt aandacht en zorg in veilige, uitdagende groepsruimtes. Daarbij kan het spelen en ontdekken op de prachtige buitenspeelplaatsen in Amsterdam-West, de Baarsjes. Wij bieden je kind stimulerende activiteiten waardoor het zich verder kan ontwikkelen. Zo ontdekt het de wereld om zich heen. De kinderopvang bevordert de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van je kind.

In het kinderdagverblijf werken wij met een vaste dagindeling die is afgestemd op de breng- en haaltijden. Wij hebben een vast ritme van eten, slapen, verschonen en speelmomenten/activiteiten. Die vaste ritmes herhalen wij bewust. Eerst slapen, dan naar buiten of eerst nog wat eten en dan komt papa of mama mij ophalen. Zo leert het jonge kind de dagindeling herkennen en dat biedt veiligheid. Daardoor kan je kind zich goed ontspannen op de kinderopvang. Ditzelfde geldt voor rituelen, zoals het vieren van de verjaardag van je kind.

Bij baby’s gaan we altijd eerst uit van hun eigen ritme. Zo groeien ze vanzelf in het vaste dagritme. Het dagschema voor de baby’s en de peuters hangt zichtbaar in de groepsruimte. De kinderen zien de verschillende activiteiten op foto’s of tekeningen. Dat ondersteunt hun gevoel van veiligheid.

Pedagogisch medewerker geeft baby een fles op kinderdagverblijf van Akros

Pedagogisch medewerker speelt met baby op kinderdagverblijf van Akros

Pedagogisch medewerker speelt met kinderen buiten

VVE-aanbod op kinderdagverblijven Akros

Op twee van onze locaties, kinderdagverblijf Pionier en kinderdagverblijf Tuimelaar, bieden wij de peuters een VVE-programma. Wij werken met de methode Kaleidoscoop. Bij deze methode staan actief spelen en leren centraal. Kinderen nemen het initiatief, waarbij de interactie met volwassenen heel belangrijk is. Wij besteden veel aandacht aan de leeromgeving. Zo is de ruimte ingedeeld in hoeken, zoals het huis, de bouwplaats of een atelier. Tijdens het speelleren bieden de pedagogisch medewerkers spelenderwijs gerichte activiteiten aan. Wij labelen de materialen. Dat daagt je kind uit tot zelfstandig spel en samenspel. De thema’s waarmee wij werken in de kinderopvang, sluiten aan bij wat er leeft bij je kind in de groep. Kaleidoscoop werkt met een vast dagschema om de kinderen houvast te geven. Vast onderdeel is de cyclus van vooruit en terugkijken. De kinderen kijken vooruit op wat ze willen gaan doen, bijvoorbeeld speelwerken (vrij spel in de hoeken). En, ze kijken terug op wat ze hebben gedaan.

Kaleidoscoop in de kinderopvang

Het DNA van een kinderdagverblijf van Akros en de methode Kaleidoscoop sluiten goed bij elkaar aan. Want je ziet dat locatie Sneeuwbes in Amsterdam-West, waar geen VVE-aanbod is, ook eenzelfde structuur kent. Kaleidoscoop is een manier van werken waarbij “het actief spelen en leren” centraal staat: de methode gaat uit van de beleving van het kind. En als pedagogisch medewerker speel je daarop in. Doordat wij je kind stimuleren en ondersteunen in zijn spel, ontwikkelt het zich optimaal. Op deze manier creëren wij een doorgaande pedagogische lijn tussen opvang, voorschool en basisschool. Zo bieden wij jou en je kind vertrouwen en duidelijkheid.

BoekStart* vergroot de concentratiePedagogisch medewerker speelt met peuters

Wij werken met BoekStart. Deze methode stimuleert het voorlezen aan baby’s en peuters in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Kinderen vinden het leuk om met z’n allen voorgelezen te worden. Een rustig momentje op een drukke dag. Onderzoek wijst uit dat voorlezen meer is dan even rust. Je kind krijgt zo al vroeg informatie over de wereld om zich heen. BoekStart bij baby’s en peuters:

  • Oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen
  • Prikkelt de fantasie en sociaal-emotionele vaardigheden
  • Stimuleert de taal- en spraakontwikkeling

Op de kinderdagverblijven Akros houden twee voorleescoördinatoren zich dagelijks bezig met het boekenaanbod en een uitdagende leesomgeving. Alle pedagogisch medewerkers hebben de cursus interactief voorlezen gevolgd. Dit passen zij dagelijks toe op de groep.

*BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Het is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Het is een programma voor leesbevordering voor ouders en kinderen van 0-4 jaar en het kinderdagverblijf.

Peuteryoga goed voor motoriek

Alle peutergroepen van de kinderdagverblijven Akros krijgen lessen peuteryoga. Door yoga komt je kind meer in contact met zichzelf. Daarnaast stimuleert yoga de motorische vaardigheden, bevordert het de lichaamshouding en de weerstand. Met spelletjes, liedjes en oefeningen besteden we aandacht aan ontspanning en de ademhaling. De volgende aandachtspunten komen aan bod bij de kinderopvang: ontspanning, ademhaling, lichaamscontact en massage, aandacht en concentratie, het stimuleren van de zintuigen, lichaamsbewustzijn en bewegingen voor de motorische ontwikkeling.

MEMO (Memorabele Momenten)

Wekelijks komen op de kinderdagverblijven Akros speciaal getrainde musici en artiesten. Zij geven een korte interactieve voorstelling aan de kinderen. Iedere keer komt er een andere artiest met een ander talent/muziekinstrument naar het kinderdagverblijf. Je kind komt op deze manier in aanraking met muziek, dansen en andere vormen van kunstuitingen. Kinderen leren zo al jong met emoties en gevoelens om te gaan. Van muziek word je vrolijk, krijg je troost of word je rustig. Daarnaast bevordert een optreden de creativiteit en het prikkelt de fantasie van je kind.