Geschiedenis

Een korte geschiedenis van AKROS Amsterdam

AKROS is een begrip in Amsterdam en dan met name in Stadsdeel West, wijk de Baarsjes. Onze welzijns- en kinderopvangorganisatie AKROS is voortgevloeid uit Stichting Welzijn de Baarsjes. In de jaren tachtig zijn we gestart met het aanbieden van peuterspeelzalen en de opvang op kinderdagverblijven. Kinderdagverblijf Tuimelaar werd in 1985 geopend, Sneeuwbes en Pionier volgden niet veel later. In 1991, toen Amsterdam bestuurlijk werd opgedeeld in stadsdelen, kreeg elk stadsdeel zijn eigen uitvoerende organisatie toegekend.

Deze organisaties werden zelfstandige Stichtingen en zo is Stichting Welzijn de Baarsjes opgericht. De Stichting was een zogeheten brede welzijnsorganisatie, die alle gesubsidieerde welzijnsactiviteiten –én gesubsidieerde kinderopvang in toenmalig Stadsdeel De Baarsjes uitvoerde.

Met de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 veranderde de financieringsstroom van de kinderopvang van gesubsidieerd naar marktgefinancierd. Voor uitvoeringsorganisaties was het toen noodzakelijk hun organisatie anders in te richten. Stichting AKROS Welzijn heeft in 2005 haar organisatie opgedeeld in 2 hoofd-werkmaatschappijen.

Tegelijkertijd met deze veranderingen zijn de naam en de huisstijl aangepast. De naam AKROS komt uit het Grieks en is afgeleid van de Akropolis en betekent: spits, boven iets uitstekend, hoger dan de omgeving. De oprichting van AKROS Welzijn en AKROS Kinderopvang waren daarmee een feit. Met de naamsverandering werd tevens bepaald dat de activiteiten van de organisatie zich niet meer alleen op De Baarsjes richtten, maar op (heel) Amsterdam en omgeving.

 

Menu