Digitale vaardigheden Amsterdam Noord

  1. Home
  2. Digitale vaardigheden Amsterdam Noord

Cursus Digitale Vaardigheden voor ouders van de basisscholen in Amsterdam Noord

Met subsidie van de gemeente Amsterdam helpt Akros ouders digitaal vaardiger te worden. In een cursus van 8 tot 16 weken worden ouders in een groep van maximaal 12 personen geholpen hun digitale vaardigheden te (verder te) ontwikkelen.

Wat leren ouders in de cursus?

In de cursus leren ouders om te gaan met een laptop. Denk hierbij aan het vinden van informatie, leren over veilig internetten, online gebruik maken van oefenprogramma’s en e-mailen . Voor het doorlopen van deze stappen wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkeld programma. Na het volgen van deze cursus zijn ouders beter in staat om met de school te communiceren via de digitale weg. Ook kunnen ze hun kinderen digitaal aanmelden voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind.

Ouders vullen aan het begin en einde van de cursus een competentielijst in. Daardoor is gedurende de cursus oog voor de persoonlijke doelen van elke ouder. Ook geeft de competentielijst aan het einde van de cursus inzicht in het doorlopen proces van de deelnemer.

Leenlaptop

De organisatie Digisurfer zorgt dat er een laptopkar met 12 laptops op de basisschool staat. Gedurende de cursus maken ouders hier gebruik van.

Informatie en aanmelden voor ouders

Directeur, leerkracht, internbegeleider en conciërge kunnen ouders mondeling informeren over de DiVa-cursus op hun school. Ook doorverwijzers zoals andere ouders, buren, familie, vrienden, OKA’s, klantmanagers en medewerkers van maatschappelijke organisaties kunnen ouders via mond op mondreclame wijzen op de voorziening DiVa-les op een school in hun buurt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van onze digitale flyer.

Aanmelding kan door telefonisch contact op te nemen met Jael of door het invullen van het aanmeldformulier op de school of hier. Akros-aanmeldformulier-DiVA

Meer weten?

Meer weten over de cursussen digitale vaardigheden?
Jael van den Berg
j.vandenberg@akros-amsterdam.nl
06-14291787

Menu