Voorschool De Zeeheld

  1. Home
  2. Voorschool De Zeeheld

Voorschool De Zeeheld in Amsterdam-West

Alles-in-één-school De Zeeheld

Voorschool de Zeeheld werkt samen met Alles-in-één-school De Zeeheld. De Zeeheld biedt basisonderwijs aan kinderen van 4-13 jaar. AKROS verzorgt de voorschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. AKROS werkt intensief samen met met de school en werken met programma’s en thema’s die op elkaar afgestemd zijn.

Locatie

De voorschool is gevestigd in één van de lokalen in het schoolgebouw van basisschool De Zeeheld. In het lokaal zijn verschillende hoeken zoals de bouwhoek, de huishoek en het atelier. De ramen zijn aan de straatkant. De kinderen van de voorschool maken gebruik van de grote buitenruimte van de school.

Educatieve methode Peuterplein

Voorschool De Zeeheld werkt met educatieve methode Peuterplein. Peuterplein is een thematisch speelleerprogramma, gericht op kinderen van 0-4 jaar en sluit aan op het programma Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema’s en Kleuterplein rondom 16 thema’s. Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken.

Groepen en openingstijden

Groep(en):   één groep
Open:          3 ochtenden van 5.20 uur
Dagen:        maandag, dinsdag en donderdag
Tijden:         08.30 – 13.50 uur

Afspraak maken voor een rondleiding?

Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze locatie. We laten je de binnen- en buitenruimtes zien, je maakt kennis met onze enthousiaste medewerkers en we vertellen je over de dagelijkse gang van zaken. Natuurlijk is er alle ruimte voor vragen en kan je ook direct inschrijven.

Voorschool De Zeeheld

Roggeveenstraat 14
1013PV Amsterdam
Telefoon: 020 – 344 50 63
Telefoon: 06 – 11 72 30 91
Email: vszeeheld@akros-amsterdam.nl
LRK: 169 20 13 63

Menu