De Zeeheld

AKROS - De Zeeheld
Het motto van basisschool De Zeeheld is: Ontdekkend en ondernemend onderwijs!

Onderwijs

De Zeeheld stimuleert kinderen met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid in de wereld te staan om door ondernemen en samenwerken hun interesses en talenten te ontdekken. Ze creëert hiervoor een rijke leeromgeving, gericht op de totale ontwikkeling van kinderen, met betekenisvolle, actuele en culturele activiteiten. Leerlingen, ouders en leerkrachten vormen een hechte gemeenschap binnen de school, waarin een ieder zich veilig en gezien voelt. Verschillen in gebruiken en gewoontes mogen er zijn en staan gedeelde waarden en normen niet in de weg. Een ieder is vrij om voor zijn mening uit te komen en wordt hiervoor gewaardeerd. De open dialoog over eigen uitgangspunten en overtuigingen leidt tot begrip, wederzijds vertrouwen en verdieping van eigen visie en ontwikkeling.

Alles-in-één-school

Op De Zeeheld biedt opvang en onderwijs in een doorgaande lijn: de Alles-in-één-school. Alle voorzieningen voor opvang en onderwijs zijn onder een dak samengebracht, waarbij verschillende partijen zowel op inhoudelijke als organisatorisch gebied nauw samenwerken. Pedagogische professionals (leerkrachten en pedagogisch medewerkers) werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis en expertise vanuit verschillende disciplines. Onder regie van de school stemmen we ons aanbod en onze werkwijze beter af op de ontwikkeling van kinderen. Zo wordt er op de Voorschool en Groep 1 en 2 gewerkt met dezelfde methode en thema’s.

Aanbod

Bekijk hier ons aanbod op De Zeeheld:

Menu